Πρόσκληση σε Microseminar

Η “ΑΕΙΘΑΛΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ-ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
σας καλεί να συμμετάσχετε στο Microseminar

για τη «Διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας στο σκάφος»

την 11η Νοεμβρίου 2023, ώρα 17:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Μεθάνων
στο πλαίσιο του έργου ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΛΙΕΙΑ.

Το έργο με τίτλο «Βιώσιμη Αλιεία», υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020»