Πρόσκληση σε Training Event

Η “ΑΕΙΘΑΛΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ-ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
σας καλεί να συμμετάσχετε στο Training Event

για τη «Περιβαλλοντική Διαχείριση και Υπεύθυνη Αλιεία»

την 12η Νοεμβρίου 2023, ώρα 12:00, στα Μέθανα
στο πλαίσιο του έργου ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΛΙΕΙΑ, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη.

Το έργο με τίτλο «Βιώσιμη Αλιεία», υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020»