Πρόσκληση σε Workshop

Η “ΑΕΙΘΑΛΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ-ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
σας καλεί να συμμετάσχετε στη συνάντηση

του «Δικτύου Μάθησης και Συνεργασίας για τη Βιώσιμη Αλιεία – Εργαστήριο διαβούλευσης (workshop) »

την  Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2023, ώρα 10:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Μεθάνων
στο πλαίσιο του έργου ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΛΙΕΙΑ.

Το έργο με τίτλο «Βιώσιμη Αλιεία», υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020»