Πρόσκληση σε Microseminar

Η “ΑΕΙΘΑΛΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ-ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
σας καλεί να συμμετάσχετε στο Μicroseminar

για τη «Διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας στο Σκάφος»

την 10η Nοεμβρίου 2023, ώρα 13:00, στην Αίγινα.
στο πλαίσιο του έργου ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΛΙΕΙΑ, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη.

Το έργο με τίτλο «Βιώσιμη Αλιεία», υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020»