Πρόσκληση σε Training Event

Η “ΑΕΙΘΑΛΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ-ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
σας καλεί να συμμετάσχετε στο Training Event

«Περιβαλλοντική Διαχείριση και Υπεύθυνη Αλιεία»

την 6η Νοεμβρίου 2023, ώρα 10:30, στη Σαλαμίνα
στο πλαίσιο του έργου ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΛΙΕΙΑ

Το έργο με τίτλο «Βιώσιμη Αλιεία» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020»