Πρόσκληση σε Training Event

Η “ΑΕΙΘΑΛΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ-ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
σας καλεί να συμμετάσχετε στο Training Event

για τη «Περιβαλλοντική Διαχείριση και Υπεύθυνη Αλιεία»

την 15η Ιουλίου 2023, ώρα 18:00, στο Λιμανάκι, Αβλέμονας Κυθήρων
στο πλαίσιο του έργου ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΛΙΕΙΑ, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη.

Το έργο με τίτλο «Βιώσιμη Αλιεία», υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020»