Πρόσκληση σε Workshop


Η “ΑΕΙΘΑΛΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ-ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
σας καλεί να συμμετάσχετε στη συνάντηση

του «Δικτύου Μάθησης και Συνεργασίας για τη Βιώσιμη Αλιεία – Εργαστήριο διαβούλευσης (workshop) »

την 16η Ιουλίου 2023, ώρα 11:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Κυθηραϊκού Συνδέσμου, Χώρα Κυθήρων
στο πλαίσιο του έργου ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΛΙΕΙΑ, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη.

Το έργο με τίτλο «Βιώσιμη Αλιεία», υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020»