Πρόσκληση σε Training Event στις Σπέτσες

Η “ΑΕΙΘΑΛΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ-ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”σας καλεί να συμμετάσχετε στο Training Event «Περιβαλλοντική Διαχείριση και Υπεύθυνη Αλιεία» τη Δευτέρα 13η Νοεμβρίου 2023, ώρα 11:00, στο καφέ ΡΟΥΣΣΟΣστο πλαίσιο του έργου ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΛΙΕΙΑ. Το έργο με τίτλο «Βιώσιμη Αλιεία», υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020»

Πρόσκληση σε Microseminar

Η “ΑΕΙΘΑΛΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ-ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”σας καλεί να συμμετάσχετε στο Μicroseminar για τη «Διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας στο Σκάφος»την 10η Nοεμβρίου 2023, ώρα 13:00, στην Αίγινα.στο πλαίσιο του έργου ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΛΙΕΙΑ, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη. Το έργο με τίτλο «Βιώσιμη Αλιεία», υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» 

Πρόσκληση σε Workshop

Η “ΑΕΙΘΑΛΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ-ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”σας καλεί να συμμετάσχετε στη συνάντηση του «Δικτύου Μάθησης και Συνεργασίας για τη Βιώσιμη Αλιεία – Εργαστήριο διαβούλευσης (workshop) » την 16η Ιουλίου 2023, ώρα 11:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Κυθηραϊκού Συνδέσμου, Χώρα Κυθήρωνστο πλαίσιο του έργου ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΛΙΕΙΑ, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη. Το έργο με τίτλο «Βιώσιμη Αλιεία», […]

Πρόσκληση σε Workshop

Η “ΑΕΙΘΑΛΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ-ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”σας καλεί να συμμετάσχετε στη συνάντηση του «Δικτύου Μάθησης και Συνεργασίας για τη Βιώσιμη Αλιεία – Εργαστήριο διαβούλευσης (workshop) »την  Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2023, ώρα 10:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Μεθάνωνστο πλαίσιο του έργου ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΛΙΕΙΑ. Το έργο με τίτλο «Βιώσιμη Αλιεία», υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και […]

Πρόσκληση σε Training Event

Η “ΑΕΙΘΑΛΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ-ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”σας καλεί να συμμετάσχετε στο Training Event για τη «Περιβαλλοντική Διαχείριση και Υπεύθυνη Αλιεία» την 12η Νοεμβρίου 2023, ώρα 12:00, στα Μέθαναστο πλαίσιο του έργου ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΛΙΕΙΑ, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη. Το έργο με τίτλο «Βιώσιμη Αλιεία», υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020»

Πρόσκληση σε Microseminar

Η “ΑΕΙΘΑΛΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ-ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”σας καλεί να συμμετάσχετε στο Microseminar για τη «Διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας στο σκάφος» την 11η Νοεμβρίου 2023, ώρα 17:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Μεθάνωνστο πλαίσιο του έργου ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΛΙΕΙΑ. Το έργο με τίτλο «Βιώσιμη Αλιεία», υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» 

Πρόσκληση σε Microseminar

Η “ΑΕΙΘΑΛΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ-ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σας καλεί να συμμετάσχετε στο Μicroseminar για τη «Διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας στο Σκάφος» την 10η Nοεμβρίου 2023, ώρα 13:00, στην Αίγινα.στο πλαίσιο του έργου ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΛΙΕΙΑ, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη. Το έργο με τίτλο «Βιώσιμη Αλιεία», υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα […]